NazivDatumBroj
zalihe lekova 25.03.19.26-03-201957
Pregled prenetih sredstava i izvrsena placanja na dan 25.03.2019.26-03-201956
Pregled prenetih sredstava i izvrsena placanja na dan 22.03.2019.25-03-201955
Stanje zaliha potrosnog materijala25-03-201954
zalihe lekova 22.03.19.25-03-201953
Pregled prenetih sredstava i izvršena plaćanja na dan 21.03.2019. godine22-03-201952
zalihe lekova 21.03.19.22-03-201951
Pregled prenetih sredstava i izvršenih plaćanja na dan 20.03.201921-03-201950
pregled osnovnih sredstava na dan 20-03-201921-03-201949
zalihe lekova 20.03.19.21-03-201948
zalihe lekova 18.03.19.20-03-201947
zalihe lekova 19.03.1920-03-201946
Stanje zaliha potrosnog mateijala20-03-201945
Pregled prenetih sredstava i izvrsena placanja na dan 19.03.2019.20-03-201944
Pregled prenetih sredstava i izvrsena placanja na dan 18.03.2019.19-03-201943
Stanje zaliha potrosnog materijala18-03-201942
zalihe lekova 15.03.2019.18-03-201941
Pregled prenetih sredstava i izvrsena placanja po namenama na dan 15.03.19.18-03-201940
123
Finansijski izveštaji